SAS uzmanlarından 2024’e dair 12 öngörü Uzmanından yapay zeka hakkında gerçekçi tahminler

SAS uzmanlarından 2024’e dair 12 öngörü

Uzmanından yapay zeka hakkında gerçekçi tahminler

 

Teknoloji dünyasının en popüler konusu yapay zeka hakkında efsanelerin sonu gelmiyor. Dünyanın lider yapay zeka ve analitik firması olan SAS’ın uzmanları, yapay zeka hakkında yapılan spekülasyonlara karşı gerçekçi yanıtlar verdiler. SAS uzmanlarına göre, yapay zeka insanların elinden tüm işleri almayacak. Öte yandan, proaktif davranan işletmelerin daha iyi kararlar almasına yardımcı olacak. 

 

 

Son yıllarda teknoloji dünyasıyla ilgili ilgisiz hemen herkes yapay zeka hakkında konuşuyor, olumlu ya da olumsuz tahminlerde bulunuyor. Kimi, yapay zeka teknolojisinin bütün işleri insanların elinden alacağını söylüyor, kimi ise bu teknolojinin insan uygarlığının sonunu getireceğini. Yayılan efsaneler ve yapılan spekülasyonlar, yapay zeka teknolojisinin ne olduğunu açıklamaktan ziyade üzerinin bir sis perdesiyle örtülmesine yol açıyor. Yapay zeka ve analitik konusunda dünyanın bir numaralı firması olan SAS, uzmanlarına 2024 yılına ilişkin yapay zeka alanındaki trendlerin neler olabileceğini sordu ve bu alandaki gelişmeleri tahmin etmelerini istedi. İşte, yapay zeka ve analitik uzmanlarının yaptığı 12 gerçekçi tahmin… 

 

– Üretken yapay zekanın rolü artacak

“Üretken yapay zeka teknolojisi pek çok şey yapsa da her şeyi yapamaz. 2024’te kuruluşlar, üretken yapay zekayı tek başına bir teknoloji olarak değil sektörlerine özgü yapay zeka stratejilerinin tamamlayıcısı olarak görmeye yönelecek. Bankacılıkta, stres testi ve senaryo analizi için simüle edilmiş veriler, riskleri tahmin etmeye ve kayıpları önlemeye yardımcı olacak. Sağlık hizmetlerinde, bireyselleştirilmiş tedavi planları oluşturulmaya başlayacak. Üretimde, kalite, güvenilirlik, enerji verimliliği gibi alanlarda verimlilik düzeylerini tespit etmek için simülasyon uygulamalarında kullanılacak.”

 

– Bryan Harris, CTO, SAS

 

– Yapay zeka istihdam yaratacak

“2023’te yapay zekanın ortadan kaldırabileceği işler konusunda çok fazla endişe ve spekülasyon vardı. 2024’te bunun yerine yapay zekanın yaratacağı işler daha çok konuşulacak. Örneğin, bir üretim modelinin potansiyelini gerçek dünyadaki uygulamalarıyla ilişkilendiren hızlı mühendislik alanında büyük potansiyel bulunuyor. Yapay zeka tüm yetkinlik seviyelerindeki çalışanların daha etkili ve verimli olmalarına yardımcı olacak. 2024 ve sonrasında iş piyasasında bazı kısa vadeli sorunlara neden olsa da ekonomik büyümeyi desteklemeye yardımcı olacak ve birçok yeni işin ve kariyer fırsatının ortaya çıkmasını sağlayacak.”

 

– Udo Sglavo, İleri Analitikten Sorumlu Başkan Yardımcısı, SAS

 

– Yapay zeka sorumlu pazarlamayı geliştirecek

“Pazarlamacılar her zaman bilinçli bir şekilde sorumlu pazarlama tekniklerini benimsemeli. Bunun için de yapay zekanın yanılabileceğinin ve önyargılara kapılabileceğinin farkında olmalılar. Yapay zeka gelişmiş pazarlama ve reklam uygulamaları vaat etse de, önyargılı veri ve modellerin önyargılı sonuçlar doğurduğunu biliyoruz. Bunun için SAS Marketing’de yapay zeka için malzeme listesi gibi model kartları geliştiriyoruz. Yapay zekayı ister geliştirin ister kullanın, etkisinden ve yaratacağı sonuçlardan siz sorumlusunuz. Teknik bilgisi ne düzeyde olursa olsun tüm pazarlamacılar bu model kartlarını inceleyebilir, algoritmalarının etkili ve adil olup olmadığını doğrulayabilir ve gerektiğinde ayarlama yapabilirler.”

 

– Jennifer Chase, CMO, SAS

 

 

– Finans firmaları, Dolandırıcılığın Karanlık Çağı’nda çareyi yapay zekada arayacak

“Ne yazık ki üretken yapay zeka ve deepfake teknolojileri dolandırıcıların da becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Kimlik avı mesajları artık çok gerçekçi. Taklit web siteleri şaşırtıcı derecede aslına uygun görünüyor. Dolandırıcıların birkaç saniyelik sesle bir sesi klonlamaları mümkün. Bankaların ve düzenleyici kuruluşların yapay zekanın benimsenmesinde kaybedilen zamanı telafi etmek için çok çaba sarf etmek zorunda olduğu Dolandırıcılığın Karanlık Çağı’na giriyoruz. Üstelik yeni düzenlemeler, finans şirketlerini artan APP dolandırıcılığı (anlık ödeme dolandırıcılığı) ve diğer dolandırıcılık yöntemleri karşısında daha fazla sorumluluk üstlenmeye zorluyor.”

 

– Stu Bradley, Risk, Dolandırıcılık ve Uyumluluk Çözümlerinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı, SAS

 

– Gölge yapay zeka bilgi işlem merkezi yöneticilerini zorlayacak

“Kuruluşların bilgi işlem merkezi yöneticileri yıllarca ‘gölge bilgi teknolojileri’ olarak tanımlanan ve bilgi işlem ekibinin resmi yaptırım ya da gözlemi olmadan kuruluş içinde kullanılan veya geliştirilen çözümlerle uğraşmışlardı; şimdi de ‘gölge yapay zeka’ uygulamalarıyla uğraşacaklar. İyi niyetli çalışanlar, verimliliği artırmak için üretken yapay zeka araçlarını kullanmaya devam ederken bilgi işlem merkezi yöneticileri ise bu üretken yapay zeka araçlarının ne kadar benimsenmesi ve kurumlarını risklerden korumak için ne tür sınırlar çizilmesi gerektiği konusuna odaklanacaklar.”

 

 Jay Upchurch, CIO, SAS

 

– Çok modlu yapay zeka daha çok konuşulacak

“Metin, görüntü ve sesin entegrasyonu, üretken yapay zekanın bir sonraki aşamasını ifade ediyor. Çok modlu yapay zeka olarak bilinen bu yöntem, çeşitli girdileri aynı anda işleyerek etkili karar vermek için gereken içeriğe daha duyarlı uygulamaların geliştirilmesine yol açabilir. Üç boyutlu nesne, ortam ve mekansal verilerin üretilmesi buna örnek olarak verilebilir. Bu yöntemi artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve dijital ikizler gibi karmaşık fiziksel sistemlerin simülasyonlarında hayata geçmiş halde göreceğiz.”

 

– Marinela Profi, Yapay Zeka/Üretken Yapay Zeka Strateji Danışmanı, SAS

 

– Dijital ikizlere adaptasyon hız kazanacak

“Yapay zeka ve nesnelerin interneti (IoT) analitiği gibi teknolojiler imalat, enerji ve kamu başta olmak üzere ekonominin önemli sektörlerinde yaygın olarak kullanılıyor. Bu teknolojilerden büyük hacimli verilerin daha iyi ve daha hızlı kararlara dönüştürmesinde yararlanılıyor. 2024’te gerçek zamanlı sensör ve operasyonel verileri analiz eden, fabrikalar, akıllı şehirler ve enerji şebekeleri gibi karmaşık sistemlerin kopyalarını oluşturan dijital ikiz teknolojilerinin daha kapsamlı kullanılmaya başlanmasıyla yapay zeka ve IoT analitiğine adaptasyon hız kazanacak. Kuruluşlar dijital ikizlerle operasyonlarını optimize edebilir, ürün kalitesini iyileştirebilir, güvenliği ve güvenilirliği artırabilir, emisyonları azaltabilirler.”

 

– Jason Mann, IoT’den Sorumlu Başkan Yardımcısı, SAS

 

– Sigortacılar yapay zekanın yardımıyla iklim riskiyle yüzleşecek

“İklim değişikliği spekülatif bir tehdit olmaktan çıkıp bir gerçeğe dönüşmüş durumda. Doğal afetlerden kaynaklanan sigortalanmış kayıplar 2022’de global olarak 130 milyar doları aştı. Sigortacılar bu alandaki baskıyı hissediyorlar. Örneğin ABD’de sigortacılar, primleri yükselttikleri ve Kaliforniya ve Florida gibi riskli eyaletlerden çekilerek on milyonlarca tüketiciyi zor durumda bıraktıkları için inceleme altındalar. Sigortacılar, bu durumdan kurtulmak, likidite akışlarını desteklemek ve rekabetçi olmak için muazzam veri depolarının potansiyelinden yararlanmak amacıyla yapay zekayı giderek daha fazla benimseyecekler. Yapay zeka, dinamik prim fiyatlandırması ve risk değerlendirmesinin ötesinde, talep işleme, suistimal tespiti, müşteri hizmetleri ve işlemlerin otomatikleştirilmesine yardımcı olacak.”

 

– Troy Haines, Risk Araştırması ve Kantitatif Çözümlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı, SAS

 

– Kamuda yapay zekanın önemi artacak

“Yapay zekanın işgücü üzerindeki etkileri kamu kuruluşlarında da hissedilmeye başlanacak. Yapay zeka uzmanlarının maaşları çok yüksek olduğu için kamu kuruluşları onları elde tutmakta zorlanıyor. Ancak düzenleyici uygulamaları destekleyebilmek için agresif bir şekilde bu işin uzmanlarını işe almak zorunda kalacaklar. Ve özel sektördeki firmalar gibi kamu kuruluşları da üretkenliği artırmak, bazı işleri otomatikleştirmek ve uzman personel eksikliğini azaltmak için giderek daha fazla yapay zeka ve analitiğe yönelecek.”

 

– Reggie Townsend, SAS Veri Etiği Uygulaması Başkan Yardımcısı 

 

– Üretken yapay zeka hasta bakımına destek olacak

“2024 yılında sağlık alanında ilerleme sağlamak, hasta ve uygulama kullanıcılarının deneyimlerini iyileştirmek için kuruluşlar, klinik çalışmalarda kullanılmak üzere hastaya özel avatar ve tedavi planlarının oluşturulması gibi kişiselleştirilmiş tıp uygulamaları için üretken yapay zeka destekli araçlar geliştirecek. Ayrıca, uygulama abonelerine, hizmet sağlayıcılara ve ilaç firmalarına gerçek zamanlı rehberlik sağlayan klinik karar destek hizmetleri için üretken yapay zeka tabanlı sistemlerin ortaya çıktığını göreceğiz.”

 

– Steve Kearney, Global Medikal Direktör, SAS

 

– Yapay zeka kullanımı sigortacıların kaderini belirleyecek

“2024’te en büyük 100 sigorta şirketinden biri, üretken yapay zekayı çok hızlı bir şekilde konuşlandırmasının sonucu olarak faaliyetlerini sonlandıracak. Halen sigortacılar iş modellerine göre herhangi bir uyarlama yapmadan otonom sistemleri son derece hızlı bir şekilde kullanıma sunuyorlar. Yapay zekayı sorunları hızlı bir şekilde çözmek için kullanmanın son birkaç yıldır kötü giden işleri telafi edeceğini umuyorlar. Ancak 2023’te sektörde yaşanan işten çıkarmaların ardından geride kalan personel, yapay zekanın etik ve yaygın uygulanmasında gerekli gözetimi sağlamak için çok yetersiz. Yapay zekanın her derde deva olduğu efsanesi, on binlerce hatalı iş kararının verilmesine yol açabilir; bu da kurumsal bir çöküşe neden olarak tüketiciye ve düzenleyici kurumlara yönelik güvene onarılamaz bir şekilde zarar verebilir.”

 

– Franklin Manchester, Global Sigorta Stratejik Danışmanı, SAS

 

– Halk sağlığı hizmetleri akademik camiadan yapay zeka desteği alacak

“Halk sağlığı hizmetleri daha önce görülmemiş bir hızda teknolojik modernizasyon yaşıyor. Hangi tür sağlık sorunu olursa olsun halk sağlığı alanında yapılması gereken müdahalelerini öngörmek için verileri kullanmak çok önemlidir. Tahmin ve modelleme büyük bir hızla halk sağlığı çalışmalarının temel taşı haline gelirken devletler bu konuda yardıma ihtiyaç duyuyorlar. Devlet adına yapay zeka odaklı modelleme ve tahmin çalışmaları yürüten akademik araştırmacıların sayısında artış göreceğiz. Covid-19’la toplum sağlığının korunmasının olağanüstü teknolojiler ve işbirliği çalışmaları gerektirdiği çok açık bir şekilde görüldü.”

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x